Atle Rønning
Administrerende direktør

Bent Kjersem-Drageset
Driftsdirektør

Henning Berthelsen
Teknisk direktør 

Thor-Øyvind Froberg
Økonomidirektør

Bjørn Eidsheim
Plansjef

Gry Skjønhaug
HR-direktør

Harald Fleisje
Kommersiell sjef

Jan-Erik Bogen
Kvalitet- og utviklingssjef

Ledergruppen i Norgesbuss: