Vår miljøpolitikk

 • Norgesbuss skal ta miljøutfordringen og den globale oppvarmingen på alvor, og skal arbeide målbevisst på flere plan for å redusere egen, og bransjens miljøbelastning.
   
 • Norgesbuss skal gjennom samarbeid med våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere, arbeide aktivt for at flere velger å reise kollektivt.
   
 • Norgesbuss skal samarbeide med leverandører av nye drivstoffalternativer og ny motorteknikk, og dermed være i fremste rekke i arbeidet med miljøvennlig drivstoff som gir minsket utslipp.
   
 • Norgesbuss skal ha høy kvalitet og strenge rutiner for behandling av alt avfall, og skal kontinuerlig arbeide for å redusere eget energiforbruk.
   
 • Norgesbuss skal arbeide bevisst og langsiktig med å øke miljøbevisstheten blant alle våre ansatte, herunder repeterende opplæring i miljøvennlig kjørestil.
   
 • Norgesbuss skal forplikte seg til å overholde alle lovbestemte og egendefinerte krav som omhandler miljøet, samt å kontinuerlig arbeide for forbedring i henhold til dette.

Våre miljømål

 • Redusere CO2 og NOx utslipp med 5 % i perioden 1.1.2017-31.12.2018.
 • Redusere antall skader med 5 % i perioden 1.1.2017-31.12.2018.
 • Redusere unødvendig tomgangskjøring med 5 % i perioden 1.1.2017-31.12.2018.
 • Kjøre minst 50.000 km med helelektriske busser i ordinær rutetrafikk i 2017.
 • Ikke ha uønskede hendelser som medfører miljøutslipp.