Konsernet disponerer over 700 busser og har rundt 1600 ansatte, og har en årlig omsetning på ca.1700 millioner NOK. 

Konsernet er heleid av Torghatten ASA, og består av morselskapet Norgesbuss AS og datterselskapene Omni­Service AS, Norgesbuss Ekspress AS og Firda Billag Buss AS. Hovedaktiviteten er rute- og skolekjøring i Oslo, Akershus, Rogaland, Buskerud og Sogn og Fjordane. Norgesbuss eier og opererer 4 Flybussruter til og fra Oslo Lufthavn. Dette er FB2 fra Oslo sentrum via Bussterminalen, FB5 fra Oslo sentrum via Bislett, FB1 fra Majorstuen via Carl Berner, Sinsen og Grorud, samt FB3 fra Bekkestua via Smestad, Ullevål og Storo. 

Bussbransjen er under store strukturelle endringer, hvor aktørene må tilpasse seg de rammevilkår som gjelder i et sterkt konkurranseutsatt marked. Norgesbuss er langt fremme i sin tilpasning og har som langsiktig målsetting å bli en vinner i dette markedet.

Norgesbuss' historie

Norgesbuss ble startet som et innkjøpssamarbeid mellom flere busselskap i 1993, rettet mot det gryende anbudsmarkedet.

I 1995 ble Norgesbuss AS etablert, og selskapet vokste rask gjennom fusjoner og oppkjøp. Grunnpilarene var to veletablerte busselskap i Oslo-området, Oslo og Follo Busstrafikk (OFB) og Bærums Forenede Bilruter (BFB).

Torghatten ASA kjøpte seg gradvis opp i selskapet, og ble fra 2008 100 % eier. Torghatten ASA er et av Norges største transportkonsern med en årlig omsetning på ca. 10 mrd kr og ca.7000 ansatte. Hovedvirksomheten er innenfor transport med ferje, hurtigbåt, buss og fly i hele Norge. Torghatten ASA er majoritetseier i Widerøe Flyveselskap AS gjennom WF Holding.