OmniService AS er et heleid datterselskap av Norgesbuss i Torghatten-konsernet, og har som sin viktigste oppgave å utføre vedlikehold på nærmere 400 av konsernets busser. Vedlikeholdet utføres dels mot egne interne servicekontakter, dels på avtale med de viktigste bussleverandørene. Et viktig satsingsområde i stor vekst er det eksterne salget av verkstedtjenester og delesalg til tungbilmarkedet, spesielt buss. OmniService AS er et godkjent Mercedes-Benz, Solaris og Temsa verksted.

OmniService AS har 8 servicepunkter med ca 40 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rosenholm i Oppegård kommune. Selskapet har verksteder på Bekkestua, Skui, Slemmestad og Bjerkås (Røyken), Klemetsrud, Drøbak, Klokkarstua (Hurum) og i Mandal.