• Ansatte med jobb i samfunnskritisk yrke har rett på barnepass fra skole eller barnehage slik at de får gått på jobb. 
  • Norgesbuss har laget et skriv med dokumentasjon på at du er ansatt i samfunnskritisk yrke, og derfor kan ha rett på barnepass. Kontakt din leder for å få dokumentasjonen.
  • Noen skoler melder tilbake at begge foreldre må være ansatt i samfunnskritisk yrke for at man skal ha rett til barnepass. 
  • Dersom dere har en annen foreldre/ pårørende som ikke er i en kritisk samfunnsfunksjon mener bedriften det er riktig å henstille til at denne så langt som mulig tar ansvar for barnepass.