Retningslinjene er anbefalt av myndighetene og vi oppfordrer alle ansatte til å følge disse:

Grunnleggende for våre retningslinjer er kunnskap om hvordan viruset smitter; dette står å lese på Folkehelse Instituttet (FHI) sin hjemmeside om smitteveier: 

 Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved dråpesmitte slik: 

  • Gjennom luften ved at den syke nyser eller hoster 
  • Ved direkte kontakt når den syke har fått viruset på hendene og overfører det ved kontakt med andre 
  • Ved indirekte kontakt når viruset har blitt overført til inventar, gjenstander eller kontaktflater  

 

For å bidra til å redusere og forsinke spredningen av Coronaviruset har vi utarbeidet følgende policy og retningslinjer: 

Hygienetiltak: 

1. Håndhygiene

Det aller viktigste smitteforebyggende tiltak er å utføre riktig håndhygiene. 

a. Vask hendene ofte med såpe og vann; bruk Antibac dersom du ikke har tilgang til såpe og vann.

b. Unngå å håndhilse på andre mennesker uansett situasjon. 

 2. Andre hygienetiltak 

a. Kontorarealer  
Vask av alle kontaktflater i fellesarealer som dørhåndtak, toaletter, spise- og møterom intensiveres.  

b. Driftsmidler 
Alle kontaktflater om bord i våre driftsmidler håndteres på samme måte som i kontorarealer.  

c. Hold avstand på minimum 1 meter til andre personer.  

d. Kontanter og kort som betalingsmiddel er nå avsluttet i de fleste av våre ruteproduksjoner; det kommer fortløpende avklaringer fra oppdragsgivere om dette.