• For dere som ønsker å ta ut hovedferien (3 uker) i permitteringstiden kan dere be bedriften om å få feriepenger utbetalt. Du får da feriepenger uten trekk i lønn for 5 ukers ferie.  Den permitterte skriver da på meldekortet til NAV at du ønsker å ta ut ferie. Det betyr at du får opptjente feriepenger fra bedriften istedenfor penger fra NAV i denne tiden du har ferie.  Eventuelle feriedager som er tatt ut tidligere i år med lønn vil derfor bli trukket når feriepenger utbetales. All ferie som avvikles senere i år blir å betrakte som ferie uten lønn.

 

  •  Det vil bli utbetaling av feriepenger som vanlig i juni måned. 

 

  • Ferie som allerede er bestemt og godkjent må normalt avvikles som planlagt selv om man er permittert.  Dette gjelder også for dere som har søkt om permisjoner.

 

  • For dere som er permitterte i påsken vil dagpenger også gjelde røde dager (fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag).

 

  • For dere som er permitterte er det viktig å huske at permitteringsregelen sier at Norgesbuss kan gi dere et tilbakekallingsvarsel med frist på 2 dager dersom det skulle bli behov. 

 

Dette kan dere også lese mer om dette på Arbeidstilsynet sine sider: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/