Det er i dag den 18. mars 2020 inngått følgende avtale mellom bedriften og fagforeningene om lønnsutbetalingen i mars for permitterte ansatte.

  • Norgesbuss AS betaler full lønn i mars 2020 for de permitterte.

(Dette gjelder forøvrig ikke for de som er sykemeldte og mottar sykepenger av NAV)

  • Lønn for påløpte permitteringsdager i mars som dekkes av dagpenger fra NAV skal trekkes i førstkommende hele månedslønn etter at permitteringsperioden er avsluttet.
  • Dersom ansettelsesforholdet med bedriften avsluttes før tilbakebetaling har funnet sted, vil bedriften avregne sitt tilgodehavende i den ansattes feriepenger
  • Hvis noen ønsker å ta ut ferie i permitteringstiden er dette fullt mulig.  Den ansatte får da utbetalt feriepengene sine fra Norgesbuss, men blir samtidig trukket for de påløpte permitteringsdagene og eventuelle tidligere feriedager som er tatt ut med lønn. 

Vær obs på at du vil få dobbelt betalt en liten periode ved at Norgesbuss legger ut lønn for dine permitteringsdager, og du samtidig etter hvert vil få utbetalt lønn fra NAV for samme periode. Det betyr at du bør spare noen av pengene da beløpet Norgesbuss har lagt ut vil bli trukket på neste hele lønning.