4 barn reiser gratis sammen med fullt betalende voksen.