Før sommeren begynte Flybussen FB2 å kjøre hele natta. dette var meget populært. Derfor velger Norgesbuss Ekspress å fortsette med dette også fram til nyttår. Rutetider finner du på Flybussens nettside.