Fra 4. september kjører vi høstruter. Det betyr at nattavgangene innstilles fram til neste sommer. Første avgang på FB2 fra Hotel Scandinavia til OSL er kl. 03.00 alle dager. Siste avgang fra OSL blir kl. 01.15 hver dag. På FB5 blir det ingen endringer.

Ekebergtunnelen vil være nattestengt pga vedlikehold hver natt utover høsten. I tillegg vil den være helgestengt ved en rekke anledninger. Vi har derfor valgt å legge om ruten via Tøyen. Da får vi tre nye holdeplasser mellom Oslo Bussterminal og Helsfyr; Vahls gate (vis a vis Sundtkvartalet), Tøyen skole og Ensjø T.
Søk på flybussen.no for å finne oppdaterte rutetider eller kjøpe billetter