1. juli 2019 er startdato for Norges mest omfattende busskontrakter på Romerike. 286 busser, hvorav 17 elektriske, settes i drift på fem kontraktsområder.

Vinnerne av kontraktene har gitt det beste tilbudet på forholdet mellom pris og kvalitet, der miljø var vektet med 30 prosent. Utløsning av en miljøopsjon resulterer i 17 elektriske busser, som de første i Akershus. Resten av bussparken vil kun benytte fornybar energi og ha svært lave lokale utslipp.

Områdene de nye kontraktene er inndelt i er endret noe sammenlignet med nåværende kontrakt. Det blir også nye busselskap som kjører i flere av områdene.

17 elektriske busser i Lørenskog

Norgesbuss fortsetter å kjøre i Nittedal, og overtar også kjøringen i Lørenskog. Totalt får Norgesbuss 87 busser i drift i dette området. Av disse vil 17 være elektriske normalbusser og kjøre på sentrale linjer i Lørenskog. Elbussene vil lade på depot. Norgesbuss har erfaring med to elbusser i pilot på linje 60, og setter inn ytterligere 10 elbusser i løpet av våren 2019 på flere linjer i Oslo. Totalt får Norgesbuss dermed 29 elbusser.

– Vi er meget godt fornøyd med å bli tildelt kontrakten for Nittedal og Lørenskog. Vi gleder oss til å sette ytterligere 17 elbusser i trafikk og med det bidra til det grønne skiftet i kollektivtrafikken. Dette gir et godt bidrag til mer miljøvennlig kollektivtransport, med lavere støynivå og en enda bedre kundeopplevelse, sier administrerende direktør Atle Rønning i Norgesbuss.

Les mer om nyheten her