Konsernet disponerer over 700 busser og har rundt 1600 ansatte, og har en årlig omsetning på ca.1700 millioner NOK. 

Konsernet består av morselskapet Norgesbuss AS og datterselskapene Omni­Service AS, Norgesbuss Ekspress AS og Firda Billag Buss AS. Hovedaktiviteten er rute- og skolekjøring i Oslo, Akershus, Rogaland, Buskerud og Sogn og Fjordane. Norgesbuss eier og opererer 4 Flybussruter til og fra Oslo Lufthavn. 

Bussbransjen er under store strukturelle endringer, hvor aktørene må tilpasse seg de rammevilkår som gjelder i et sterkt konkurranseutsatt marked. Norgesbuss er langt fremme i sin tilpasning og har som langsiktig målsetting å bli en vinner i dette markedet.

Norgesbuss' historie

Norgesbuss ble startet som et innkjøpssamarbeid mellom flere busselskap i 1993, rettet mot det gryende anbudsmarkedet.

I 1995 ble Norgesbuss AS etablert, og selskapet vokste rask gjennom fusjoner og oppkjøp. Grunnpilarene var to veletablerte busselskap i Oslo-området, Oslo og Follo Busstrafikk (OFB) og Bærums Forenede Bilruter (BFB). Torghatten ASA kjøpte seg gradvis opp i selskapet, og ble fra 2008 100 % eier.

Fra 28. oktober 2021 er Norgesbuss AS heleid av investeringsselskapet CBRE Investment Management.