OmniService AS er et heleid datterselskap av Norgesbuss i Torghatten-konsernet, og har som sin viktigste oppgave å utføre vedlikehold på nærmere 100 av konsernets busser. Vedlikeholdet utføres dels mot egne interne servicekontakter, dels på avtale med de viktigste bussleverandørene.                                        

OmniService AS har 3 servicepunkter med 13 ansatte. Hovedkontoret ligger på Rosenholm i Oppegård kommune. Selskapet har verksteder på Kjul i Nittedal, Lørenskog og Bjerkås (Asker)