Skal du begynne å jobbe i Norgesbuss? Bussførere har fått en E-post fra Norgesbuss til sin Unibussmailadresse. Klikk på linken i mailen og velg tidspunkt for samtale og kontraktsignering.  Registrer deg i dag så du får time til samtale og kontraktsignering.

Neste informasjonsmøte
Tirsdag 6. juli: informasjonsmøte for alle som skal virksomhetsoverdras til Norgesbuss.
Temaene da er kontortider for vår lokale representant, språk, kontrakter og opplæringsplan.
Klikk på linkene nedenfor for å delta.

Møte kl. 10.00 - 12.00
Møte kl. 17.00 - 19.00

Har du spørsmål til oss, kontakt oss på velkommen@norgesbuss.no