Søndag 9. januar 2022 overtar Norgesbuss anbudet Oslo sør. I underkant av 200 personer deltok på det første informasjonmøtet som Norgesbuss arrangerte for dem som er aktuelle for virksomhetsoverdragelse i forbindelse med oppstart av anbudet. Møtet ble gjennomført i 3 puljer i løpet av dagen for at flest mulig skulle ha mulighet til å være med.
Det ble gitt informasjon om hva som skjer ved en virksomhetsoverdragelse, nye busser, anlegg og driften som planlegges på Rosenholm.
Totalt 108 av 113 busser vil være elektriske, og Rosenholm blir Norges største bussanlegg med elektrisk bussdrift. Ruter er oppdragsgiver for anbudet.

NESTE INFORMASJONSMØTE BLIR TIRSDAG 1. JUNI.