LAKKERING
Lakkeringshallene er moderne og tilfredsstiller alle offentlige krav. Vi har dyktige lakkerere som utfører sliping, maskering, lakkering og oppretting på vårt moderne karosseriverksted. Vi tar alt fra busser, laste-/varebiler til de minste deler.

REPARASJONER
Våre mekanikere har fagbrev og høy kompetanse. Verkstedene er godt utrustet med moderne verktøy/utstyr og vi utfører mekaniske reparasjoner av de fleste typer av feil som oppstår på tyngre kjøretøy.

SERVICE OG PERIODISK KJØRETØYKONTROLL
Vi utfører service og kontroll på tyngre kjøretøyer på en effektiv måte. Arbeidet utføres etter offentlige forskrifter og i tråd med leverandørens krav. Vi påtar oss tilleggsarbeid etter avtale.